USAGE OF THAI LANGUAGE 050100

Just another WordPress.com site

ขั้นตอนการส่งงาน

นักศึกษาควรปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ให้นักศึกษาคลิ๊กเข้าไปดูในหน้าต่างๆ(ตามหัวข้อที่ครูสั่ง)

2. ให้นักศึกษาพิมพ์งานในเวิร์ดเสียก่อน เพราะจะได้ทราบถึงความยาวของเรื่องที่จะเขียน(ตามที่ครูสั่ง)

3. เมื่อนักศึกษาพิมพ์ในเวิร์ดแล้ว ให้ก๊อปปี้นำมาว่าในช่อง “ความเห็น”

4. สิ่งที่ไม่ควรลืม คือ ในช่องที่เขียนว่า E-mail กรุณากรอกด้วย และ

ช่องที่เขียนว่า Name ให้กรอกตามนี้ คือ ชื่อ-สกุล(เป็นภาษาอังกฤษ) รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น Wathit Thummachoe 4701439

5. คลิ๊กคำว่า Post Comment

หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้โพสถามได้ในกลุ่ม 050100 USAGE OF THAI LANGUAGE ในเฟซบุ๊กนะครับ

Advertisements

One thought on “ขั้นตอนการส่งงาน

  1. Sontaya Wonghorkam 540510704 on said:

    เราเป็นคนไทย มีเชื้อชาติ และสัญชาติไทย แต่ทำไมถึงได้มีหนังสือที่มีชื่อว่า “ภาษาไทย-วิชาที่ถูกลืม” นั่นได้บ่งบอกว่าวิชาภาษาไทยกำลังด้อยความสำคัญและถูกลบเลือนจากความคิดและความทรงจำของคนไทย แล้วเราจะปล่อยให้ความเป็นเอกราชของชาติไทยที่บรรพบุรุษของเราได้ต่อสู้เพื่อรักษาให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ภาคภูมิใจนั้นถูกลืมอย่างง่ายดายตามวันเวลาหรืออย่างไร
    และด้วยความรักภาษาไทยเป็นชีวิตจิตใจของศาสตราจารย์พิเศษ ม.ล. บุญเหลือ เทพสุวรรณ ได้เขียนหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเห็นคุณค่าและเข้าใจอย่างถูกต้อง ที่จะมีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในทุกระดับการศึกษาของไทย ข้าพเจ้าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับทุกเรื่องที่ถูกเปรียบเทียบและอธิบายอย่างชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์และพฤติกรรมระหว่างการสอนภาษาไทยกับค่านิยมในปัจจุบัน ในบทความที่ว่า “คนเราถ้าไม่ต้องต่อสู้รบยื้อยุดสิ่งใด เรามักเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของหาง่าย เราไม่เคยถนอม ไม่ค่อยทำนุบำรุง ภาษาจึงมีความสำคัญน้อยในสายตาของไทยทั่วๆไป…โดยเฉพาะในวงการศึกษา” ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านได้เข้าใจถึงพื้นฐานความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง ในการบรรยายมีการยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน และเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยสำหรับผู้อ่าน เช่นบทความที่ว่า “การสอนภาษาของชาติควรได้รับความสำคัญอันดับหนึ่งในวงการศึกษา” ซึ่งได้ให้เห็นความแตกต่างกับฝรั่งเศสที่ไม่เคยเสียดายเงินหรือแรงงานในการที่จะรักษาภาษาฝรั่งเศสไว้ให้เป็นภาษาสื่อสารระหว่างชาติต่างๆในโลก แต่ในความบกพร่องของประเทศไทยที่จะทำให้ภาษาไทยนั้นถูกลืม คือการขาดความเอาใจใส่และความพยายามในอันที่จะค้นหาวิธีสอนที่ได้ผล และการผลิตวัสดุอุปกรณ์ไม่ก้าวหน้าทั้งที่คนไทยมีอัจฉริยะในการใช้ภาษาที่น่าสนใจคือ นิยมออกเสียงวรรณยุกต์แนบสนิทไปกับเสียงสระ แต่ถูกมองข้ามความสำคัญเพียงการสอนที่ขาดกลวิธีการสอนที่ดึงดูดใจ ผู้เรียนจึงไม่เห็นความสำคัญ เช่น การให้เขียนเรียงความจะถูกเมินไปตามกันของผู้เรียนเพราะไม่รู้จะเขียนอะไร ซึ่งเหตุก็คือไม่ได้อ่านหนังสือหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น
    เมื่อสังคมเปลี่ยนไป วัฒนธรรมหลากหลายทางด้านภาษาที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของคนไทย โดยยกเว้นวัฒนธรรมไทยที่มีเพียงคนไทยส่วนน้อยมากที่เห็นความสำคัญ เพียงเพราะการรับอารยธรรมต่างชาติมาใช้โดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากการบกพร่องในการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กไทยรักความเป็นไทย และขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถ่ายทอดมาให้ได้ศึกษาในรูปแบบวรรณกรรม วรรณคดี แต่ถูกละลดความสำคัญไปกับซีรีย์เกาหลีที่ได้กลายเป็นค่านิยมของวัยรุ่นที่เป็นอนาคตของชาติไปโดยห้ามมิได้ ซึ่งเห็นผลที่มีอยู่ทุกวันนี้ คือ นักเรียนไม่ชอบวิชาภาษาไทย อย่างไรก็ตามวิชาภาษาไทย ไม่น่าจะถูกลืมทั้งหมดแต่อาจจะมีความสำคัญในนักเรียนบางกลุ่มหรืออาจจะถูกนำมาเป็นค่านิยมที่คนไทยทุกคนรู้จักและไม่ปฏิเสธที่จะรักษาและดำรงให้สืบทอดให้กับคนรุ่นหลังต่อไปของชาติไทย ถ้าหนังสือ ภาษาไทย-วิชาที่ถูกลืม ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของแผนการสอนของผู้สอนวิชาภาษาทุกคนและมีการนำเนื้อหา ข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์พิเศษ ม.ล. บุญเหลือ เทพสุวรรณ ที่ได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำที่ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าควรนำไปใช้อย่างยิ่ง หนังสือที่วางไว้บนชั้นวางตามร้านขายหนังสือหรือห้องสมุดเล่มนี้อาจเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชาติไทย ในด้านที่ดีทางภาษา หลักการ และวรรณคดีไทยต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: